Navigácia

Vitajte na stránke našej školy

Táto stránka Vám umožní nazrieť cez virtuálne okno do života našej školy.

Budeme radi, ak Vás zaujme a budete jej stálymi návštevníkmi. 

Nájdete na aj na facebooku:  www.facebook.com - Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 

O aktivitách a živote našej materskej školy sa môžete dočítať na stránke: http://mspecovska.edupage.org/

 

 

N A Š A O B E C

Streda 19. 12. 2018

Škola priateľská k deťom

Škola     priateľská k deťom

Projekt pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogický i nepedagogický personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

                             Sme "Škola, ktorá mení svet" Sme "Škola, ktorá mení svet"

A je to tu!  Sme - ŠKOLA, KTORÁ MENÍ SVET.

Prečítajte si viac :)

 

 

Škola otvorená všetkým

Naša škola sa vo februári 2017 stala súčasťou Národného projektu Škola otvorená všetkým,ktorý bude trvať 46 mesiacov. Viac o projekte sa môžete dozvedieť na stránke projektu  http://sov.eduk.sk/.

Čítam, čítaš, čítame, ...Čítam, čítaš, čítame, ...

Aj v školskom roku 2018/2019 pokračujeme v v aktivitách zameraných na budovanie vzťahu ku knihe a čítaniu. 

Teraz sú to aktivity. 

1.      ,,Najaktívnejší čitateľ školskej knižnice“. – Čitateľa, ktorý bude najaktívnejšie navštevovať počas školského roka našu školskú knižnicu vyhodnotíme v júni 2019.

2. "Selfie s mojou najobľúbenejšou knihou“. - Selfie zasielajte na email: silviavaskova.pecovska@gmail.com – Vyhodnotenie prebehne v mesiaci marec.  

Počet návštev: 3458570

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

AKTUÁLNE U NÁS

 • Vážení rodičia, z dôvodu ročnej uzávierky a uzatvárania potravinového účtu je nutné, aby ste stravné na mesiac január uhradili najneskôr do 20. decembra 2018. Po tomto termíne do konca roka stravné neuhrádzajte! Ak to nestihnete do 20.12.2018, úhradu preveďte až v termíne od 1. do 8. januára 2019. Ďakujem za pochopenie, vedúca ŠJ

 • PYTAGORIÁDA

  Dňa 12. a 13. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Zúčastnili sa ho žiaci 3. - 8. ročníka. Riešili zaujímavo formulované matematické úlohy, ktoré chceli dobrý nápad, postreh, logiku a šikovnosť v počítaní. Najlepší z najlepších sú:

  3. A - Novický Filip (20b)

  Olejníková Elizabeth (17b)

  Bečaverová Jana (16b)

  3.B - Kruľáková Klaudia (19b)

  Rabatinová Adela (16b)

  4.A - Bucko Filip (21b)

  4.B - Fecko Nicolas (13b)

  Girašková Karolína (11b)

 • 14. december bol v našej škole dňom, kedy sa niektorí z nás preniesli do dávnych čias, v ktorých sa odohrávali tie najneskutočnejšie udalosti a príbehy; do čias, kedy ľudia odovzdávali do povestí odkazy pre ďalšie generácie. V tento deň sa uskutočnilo školské kolo recitátorskej súťaže Šaliansky Maťko. V troch kategóriách súťažilo 19 žiakov 2. – 7. ročníka. A tu je zoznam víťazov: 3. miesto získali A. Zubrická, V. Lipjancová a A. Straková, 2. miesto patrí E. Vargovčíkovi, E. Stajančovej a L. Balaščíkovej. Víťazmi školského kola, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže, sa stali Mária Hendrichovská, Aneta Stajančová a Kornélia Trojanovičová. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a obdivujeme ich snahu a ochotu obetovať svoj čas učeniu sa textov, ktoré sa mnohým zdajú nemoderné, zastarané. Súťažiaci nám však prostredníctvom nich poodhalili kúsok našej minulosti.

 • Dňa 13.12.2018 sa žiačky 7. ročníkov v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu zúčastnili prednášky - Čas premien a jej témou bolo: „Dospievam, alebo život plný zmien.“ Prednášku obohatili praktické rady a zaujímavá prezentácia, ktorú viedla lektorka Zuzana Šutá z MPeducation s.r.o. Žiačky v závere prednášky dostali od spoločnosti hygienické balíčky a o ich obsahu diskutovali s lektorkou.

 • Vianoce, ktoré sa blížia, a na ktoré sa všetci tešíme, neobišli ani náš projekt. Prvou úlohou bolo vytvoriť vianočné pozdravy pre našich kamarátov. Pomáhali všetci. Nielen tí, ktorí aktívne na projekte pracujú, ale aj žiaci z iných tried. V rámci hodín výtvarnej výchovy a hodín techniky vyrobili niekoľko nádherných vianočných pozdravov, ktoré putovali do deviatich krajín zapojených do projektu „Spoznávajme Európu“. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Naši kamaráti z Chorvátska, Grécka, Nemecka, Talianska, Fínska, Litvy, Ukrajiny, Poľska ale aj z partnerskej školy v Košiciach sa určite potešili.

 • Dňa 29.11.2018 sa v Sabinove konal 9. ročník Technickej olympiády. V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) našu školu reprezentovali dvaja žiaci - Jakub Džačovský (9.A) a Martin Peregrin (8.B), ktorí skončili ako úspešní riešitelia na 6. priečke a v kategórii B (žiaci 5., 6. ,7. ročníka) sa Richard Baňas (6.B) umiestnil na 3. mieste. Chlapcom blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
  Školská 459/12
 • riaditeľ: Mgr. Marek Adamečko
  0911 566 303
  zástupkyňa: PaedDr. Anna Dzurusová
  0911 366 303
  ekonomický úsek: p. Ing. Kochanová, p. Novická
  0911 233 283
  vedúca jedálne: p. Hardoňová
  0911 280 875
  zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:
  Alena Perdíková 0911 930 462
  odhlasovanie stravy v MŠ: 0917 429 504

Fotogaléria