• Táto stránka Vám umožní nazrieť cez virtuálne okno do života našej školy.
     Budeme radi, ak Vás zaujme a budete jej stálymi návštevníkmi.
    • Futbalové triedy
    • Svoj talent môžete rozvíjať v športovej triede zameranej na futbal.
     • Nezabudli ani na našich finalistov 🏆

      Na našej škole prebehlo 25.2.2020 školské kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš. Do finálového kola postúpili Lucia Bittnerová žiačka bývalej 9.A, Lenka Prevužňáková 7.A a František Futej 8.B. Súťaž je zameraná na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Záštitu nad súťažou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Netrpezlivo sme čakali na pozvánku na finálové kolo. Pandémia nám žiaľ účasť na finále prekazila a organizátori súťaže sa rozhodli, že ani v tomto roku nemôže Talent regiónu Šariš pokračovať. AVŠAK... :)

     • 25. 11. 2020 – Červená streda

      Červená je farba mučeníkov. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí.

      Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, katedrály, či monumenty po celom svete.

     • Oddychová zóna REALITOU :)

      Pred istým časom sme Vám priniesli informáciu o tom, že sme získali podporu projektu SPP - oddychová zóna. Aby sen neostal snom, začali sme v projekte postupovať podľa harmonogramu. Epidemiologická situácia nám zatiaľ bráni, aby si tento priestor užili všetci, avšak zapojili sme žiakov 1.stupňa a učiteľov, ktorí momentálne do školy chodia. Rodičia a ostatná verejnosť si zatiaľ na svoju šancu musia počkať, ale my veríme, že čoskoro budeme tráviť čas spoločne v príjemnom prostredí vytvorenom pre potreby našich žiakov, rodičov i učiteľov.

     • ☃ NAVRHNITE VIANOČNÝ POZDRAV ❄☃🎁

      Milí naši žiaci,

      každé Vianoce je zvykom, že ministri, predseda parlamentu či podpredsedovia posielajú oficiálne vianočné pozdravy / pohľadnice. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Vám dáva tento rok možnosť navrhnúť/vytvoriť vlastný pozdrav! :)

      "Chcem, aby to tento rok bolo trochu iné. Bol by som rád, keby pozdravy boli o čosi menej „oficiálne.“ A keby ich navrhli tvoriví žiaci, deti alebo študenti."

     • Vypracovali sme žiadosť o dotáciu pre školskú kuchyňu

      Jeseň priniesla plody aj do našej školy. Ďakujeme spolupracovníčkam zo školskej jedálne, že sa starajú nie len o naše plné brušká, ale aj o príjemné prostredie. Naše pani kuchárky sú šikovné, kreatívne a sme radi, že ich máme, lebo sú silným článkom našej reťaze.

      My však máme túžbu na sebe stále pracovať a zlepšovať sa vo všetkých oblastiach, a preto sme zareagovali na oznámenie MŠVVaŠ SR o možnosti predkladať žiadosti na dotáciu na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách.

  • pretože nám záleží na budúcnosti

   • Škola, ktorá mení svet
   • Škola priateľská deťom
   • Je nám cťou byť v komunite Vnímavých škôl.
   • Škola priateľská deťom
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 26. 11. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Štvrtok26. 11.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu celozrný (3.008) (55/65/75/90)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Zeleninová obloha - mrkva (2.087) (12/16/20/24)
    Mlieko kakaové (1.012) (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka z mrazeného špenátu s vajcom (5.115) (180/200/220/250)
    Rizoto s mäsom a zeleninou (13.050) (180/240/280/330)
    Šalát zo sterilizovanej cvikly (24.065) (50/75/75/100)
    Čaj ovocný (1.005) (150/200/200/250)

   • Olovrant
    Pečivo vodové (3.012) (50/70/80/100)
    Nátierka kuracia (2.025) (20/26/32/40)
    Čaj zázvorový (1.030) (150/200/200/250)
   • Piatok27. 11.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu (3.007) (55/65/75/90)
    Nátierka sardinková (2.034) (20/26/32/40)
    Čaj ovocný (1.005) (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka z fazuľových strukov (5.150) (0/200/220/250)
    Cestoviny (17.001) (120/140/165/185)
    Posýpka maková na cestoviny (15.004) (29/38/48/58)
    Mlieko polotučné (1.013) (150/200/200/250)
    Pomaranče (22.003) (105/200/200/250)


   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka cibuľová (2.008) (20/26/32/40)
    Biela káva (1.001) (200/200/200/250)
  • 2 % z dane 

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42081289
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42081289
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42081289
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
   • vedenieskoly.pecovska@gmail.com
   • zssmspecovska@gmail.com
   • riaditeľ: Mgr. Marek Adamečko, 0911 566 303 zástupkyňa: PaedDr. Anna Dzurusová ,0911 366 303 ekonomický úsek: p. Ing. Kochanová, p. Novická 0911 233 283 vedúca jedálne: p. Emília Vargová 0911 280 875 zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: 0911 930 462 odhlasovanie stravy v MŠ: 0917 429 504
   • Školská 459/12
   • 36158097
 • V sekcii Tlačivá a prihlášky nájdete elektronickú prihlášku do našej školy.  

  Svoje dieťa môžete zapísať na štúdium na našej škole kedykoľvek v priebehu školského roka.
  Do prvého ročníka zapíšte svoje dieťa, ak ste tak doteraz neurobili, čím skôr, najneskôr do konca apríla.