• Vymaľujme spolu pre našu školu IT techniku v hodnote 35 000 € od spoločnosti LIDL.

     AKO?


     od 2. mája do 30. júna nakupuj v Lidli,
     zbieraj balíčky n
    • Milí rodičia, priatelia a kamaráti našej školy!

     Veľmi si vážime, ako pomáhate našej škole. Touto cestou si vás opäť dovoľujeme osloviť s prosbou o pomoc a venovanie 2% z vašich daní našej škole!
    • Táto stránka Vám umožní nazrieť cez virtuálne okno do života našej školy.
     Budeme radi, ak Vás zaujme a budete jej stálymi návštevníkmi.
  • pretože nám záleží na budúcnosti

   • Škola, ktorá mení svet
   • Škola priateľská deťom
   • Je nám cťou byť v komunite Vnímavých škôl.
   • Škola priateľská deťom
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 28. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Utorok28. 06.
   • Desiata
    Pečivo tukové (3.011)vianočka (50/70/80/100)
    Džem (2.015) (20/26/32/40)
    Mlieko kakaové (1.014) (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka hrachová so zeleninou (5.034) (180/200/220/250)
    Bravčový guláš segedínsky (7.028) (136/172/188/214)
    Knedľa kysnutá (17.005) (80/90/120/150)
    Stolová voda (1.023) (200/200/200/250)
    Jablká (22.011) (100/150/150/200)
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant celozrnný (3.010) (55/65/75/90)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Zeleninová obloha - paradajky (2.087) (19/22/27/36)
    Čaj ovocný (1.005) (150/200/200/250)
   • Streda29. 06.
   • Desiata
    Krupicová kaša s ovsenými vločkami (21.019) (210/270/310/360)
   • Obed
    Polievka zeleninová (5.122) (180/200/220/250)
    Drožďové halušky (4.009) (15/20/25/30)
    Bratislavské rizoto (7.001) (220/260/270/310)
    Kyslá uhorka (24.001) (50/70/70/100)
    Ovocno - zeleninový nápoj z prírodného 100% koncentrátu (1.025) (150/200/200/250)
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka budapeštianska (2.100) (20/26/32/40)
    Čaj ovocný s medom a citrónom (1.013) (150/200/200/250)
  • 2 % z dane 

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: , 082 56 Pečovská Nová Ves
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42081289
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: , 082 56 Pečovská Nová Ves
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42081289
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: , 082 56 Pečovská Nová Ves
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42081289
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
   • zssmspecovska@gmail.com
   • zssmspecovska@gmail.com
   • riaditeľka: PaedDr. Katarína Sačková, 0911 566 303 zástupkyňa: Mgr. Katarína Pribolová, 0911 366 303 ekonomický úsek: p. Ing. Kochanová, p. Novická 0911 233 283 vedúca jedálne: p. Emília Vargová 0911 280 875 zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: 0911 930 462 odhlasovanie stravy v MŠ: 0917 429 504
   • Školská 459/12 Slovakia
   • 36158097
 • V sekcii Tlačivá a prihlášky nájdete elektronickú prihlášku do našej školy.  

  Svoje dieťa môžete zapísať na štúdium na našej škole kedykoľvek v priebehu školského roka.
  Do prvého ročníka zapíšte svoje dieťa, ak ste tak doteraz neurobili, čím skôr, najneskôr do konca apríla.