Navigácia

Vitajte na stránke našej školy

Táto stránka Vám umožní nazrieť cez virtuálne okno do života našej školy.

Budeme radi, ak Vás zaujme a budete jej stálymi návštevníkmi. 

Nájdete na aj na facebooku:  www.facebook.com - Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves 

O aktivitách a živote našej materskej školy sa môžete dočítať na stránke: http://mspecovska.edupage.org/

 

 

N A Š A O B E C

Nedeľa 22. 4. 2018

Škola priateľská k deťom

Projekt pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogický i nepedagogický personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

Sme "Škola, ktorá mení svet"

V tomto školskom roku sme sa zaradili do siete škôl realizujúcich projekt "Skoly, ktoré menia svet".

Škola otvorená všetkým

Naša škola sa vo februári 2017 stala súčasťou Národného projektu Škola otvorená všetkým,ktorý bude trvať 46 mesiacov. Viac o projekte sa môžete dozvedieť na stránke projektu  http://sov.eduk.sk/.

Čítam, čítaš, čítame, ...

Vyhlasujeme dve celoročné súťaže venované knihe a knižniciam.

 1. ,,Najaktívnejší čitateľ školskej knižnice“- výhercov vylosujeme na konci školského roka.
 2. ,,Citáty z kníh“ – svoje najobľúbenejšie citáty z kníh môžete vhadzovať do pripravenej škatule vo vestibule, výherca bude vyžrebovaný vždy na konci mesiaca a odmenený zaujímavou knihou. K citátu pripojte svoje meno a triedu. 
Počet návštev: 3023967

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

AKTUÁLNE U NÁS

 • Už 13. ročník literárno-výtvarného kvízu sa konal 12.4.2018 v priestoroch Galérie mesta Lipany. Tento ročník bol tak trochu výnimočný, pretože sa ho po prvýkrát zúčastnil tvorca detskej literatúry. Medzi deti prišiel spisovateľ Valentín Šefčík. Rozprával o svojej tvorbe a taktiež odpovedal na zvedavé detské otázky hlavne o tom, ako sa dostal k písaniu básničiek pre deti. Žiaci z 13 základných škôl súťažili v družstvách, kde si zmerali sily v literárnych vedomostiach, tvorbe a životopise pána spisovateľa, ale aj vo výtvarných zručnostiach. Výtvarné družstvá vytvárali z textílií krojované postavy, ktoré boli veľmi kreatívne a efektné. Aj keď sa naše družstvo neumiestnilo na prvých priečkach, zážitok to bol pre deti nezabudnuteľný.

 • Biblia je knihou, ktorá inšpiruje k pozitívnym životným postojom a hodnotám. Poznávaním biblických postáv a udalostí vedieme žiakov ku konaniu dobra, odpusteniu, súcitu a spolupatričnosti. Záujem o biblické príbehy nás viedol k tomu, aby sme sa so žiakmi našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže, ktorú organizuje Diecézny katechetický úrad v Košiciach.

  1. miesto vo svojej kategórii získal žiak Ivan Kaleja zo 7. C triedy. Zo 166 výtvarných prác z 27 základných škôl, 4 špeciálnych škôl a 1 strednej školy Košického a Prešovského kraja odbornú porotu zaujalo práve jeho zobrazenie Ukrižovania Krista.

 • Dňa 28. marca 2018 si pri príležitosti Marca – mesiaca knihy žiaci počas projektového vyučovania vyskúšali tvorbu poviedky na tému „Bola raz neobyčajná škola...“. Viacerí žiaci sa tejto úlohy chopili zodpovedne, využili fantáziu, tímovú prácu v skupinách a vytvorili zaujímavé poviedky. Cieľom aktivity bolo z vytvorených poviedok vybrať v každej triede tú najlepšiu. Výber uskutočňovali žiaci samostatne. Po tom, čo skupinka prezentovala svoju prácu, si ostatní žiaci predbežne značili body do tabuľky. Víťazné poviedky jednotlivých tried budú ilustrované a uverejnené v našej Školskej zbierke poviedok, ktorú umiestnime pred zborovňu školy, aby do nej mohli nahliadnuť aj návštevníci školy. Zároveň, pri príležitosti Marca – mesiaca knihy, boli vyžrebovaní výhercovia mesačnej súťaže Najkrajšie citáty z kníh, a to Emma Stajančová (4.A) a Erik Vargovčík (1.B). Výhercom blahoželáme!

 • Opýtal som sa v noci mesiaca: ,,Prečo ma šťastie obchádza?“

  Vyrastám z malého dieťaťa, pýtam sa sám seba: ,,Kde my Rómovia spejeme?“

  Náš život je v mnohom ťažký, čo môžem povedať ľuďom navôkol?

  Mladosť, tá odchádza každým dňom. Pýšiť sa nepýšim- to neviem.

  Žijem ako letiace vtáča, nepozerám sa na perly, len letieť chcem k nebesiam s myšlienkou v hlave.

  Ako má žiť človek naozaj?

  Človek by človeku úctu mal prejaviť, pretože Boh- ten bdie nad nami, ten všetko sleduje.

  ... touto úvahou začala oslava Dňa Rómov.

 • Ešte v mesiaci február prebehlo na Základnej škole v Lipanoch okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C.

  Našu školu reprezentoval Viktor Bittner a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Blahoželáme!

 • Do galérie DEŇ RÓMOV 2018 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
  Školská 459/12
 • riaditeľ: Mgr. Marek Adamečko
  0911 566 303
  zástupkyňa: PaedDr. Anna Dzurusová
  0911 366 303
  ekonomický úsek: p. Ing. Kochanová, p. Novická
  0911 233 283
  vedúca jedálne: p. Hardoňová
  0911 280 875
  zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:
  Alena Perdíková 0911 930 462
  odhlasovanie stravy v MŠ: 0917 429 504

Fotogaléria