Navigácia

Sobota 20. 9. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

 • Ponuka záujmových útvarov v CVČ

   

  Ponuka pre 1. stupeň:

   

   

  Názov krúžku

  Mám záujem

  1.

  DFS – Jablučko

   

  2.

  Turistický

 • Začíname!!!

   

  Prázdniny sa končia a školský zvonec opäť volá do školy. 2. septembra 2014 o 9:00 hod. sa školská brána základnej školy otvorí pre všetkých našich žiakov.

  Tešíme sa na vás!

 • Slávnostné ukončenie školského roka

   

  Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční v piatok 27. júna 2014 o 900 hod.

   

 • Projektové vyučovanie v 6. ročníku

   

  Názov projektu: Vo víre času

  Témou projektového vyučovania, ktoré sa konalo 12. júna 2014 s oboma triedami 6. ročníka, bola obecná samospráva a spoznávanie  histórie našej obce. V tento deň naši šiestaci mali možnosť navštíviť všetky historické pamiatky našej obce (a nie je ich málo) a spoznať fungovanie obecnej samosprávy. Teória občianskej náuky sa tak pretavila do zážitkového spoznávania fungovania našej obce v minulosti i súčasnosti.

 • Oznam pre rodičov

   

  Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v dňoch 12. a 13. júna 2014 (štvrtok a piatok) sa v školskej kuchyni nebude variť a nebudú sa vydávať obedy.

   

 • Výchovný koncert

   

  V utorok 3. júna 2014 sa pre žiakov 1. a 2. stupňa uskutočnil výchovný koncert, v ktorom sa nám predstavil akordeónový súbor ZUŠ v Lipanoch.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
  Školská 459/12
 • riaditeľka: 051/4583236
  zástupkyňa: 051/4583241
  hospodárka: 051/4893751
  šk. jedáleň: 051/7495714

Fotogaléria