Navigácia

Partners

Piatok 30. 1. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na stránkach našej školy

 • Polročné prázdniny

   

  Polročné prázdniny pre žiakov budú v pondelok 2. februára 2015. Vyučovanie po prázdninách sa začína v utorok 3. februára 2015.

   

 • Zápis do 1. ročníka

   

  V súlade so zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Zb. o základnej škole riaditeľka školy oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na školský rok 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 9.2. - 11.2.2015 v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch školy.

 • PRIPRAVUJEME VO FEBRUÁRI 2015

   

  1. 2.02.2015 - polročné prázdniny
  2. 2.02.2015 - Žiacky stolnotenisový turnaj
  3. Zápis do 1. ročníka - termín: 9.- 11.02.2015 od 1300 do 1700 hod.
 • PRIPRAVUJEME V JANUÁRI 2015

 • Snehová kráľovná

   

  Bábkové divadlo Gašparko sa našim žiakom predstavilo v pondelok 12.1.2015 spracovaním známej rozprávky Snehová kráľovná.

   

 • Kam po skončení ZŠ?

   

  ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Prešov pozývajú žiakov 8. a 9. ročníka, ich rodičov a výchovných poradcov na BURZU INFORMACIÍ - Kam po skončení ZŠ?, ktorá sa bude konať dňa 12. 1. 2015 od 15:00 do 17:00 hod. v Mestskom kulttúrnom stredisku v Sabinove.

  Program:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
  Školská 459/12
 • riaditeľka: 051/4583236
  zástupkyňa: 051/4583241
  hospodárka: 051/4893751
  šk. jedáleň: 051/7495714

Fotogaléria