Navigácia

Štvrtok 23. 10. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

 • Bojuj proti obezite

   

  16. októbra 2014 v Deň boja proti obezite sme sa aj v našej škole rozhodli zapojiť do aktivít súviciacich s predchádzaním obezite u detí školského veku. V rozhlasovej relácii si všetci žiaci vypočuli pár slov o tom, ako môžu svoje zdravie udržiavať správnou výživou, pričom dôležitý je aj pravidelný spánok a pohyb.

  Pohybové aktivity sa rozbehli po 1. vyučovacej hodine. V priestoroch oboch telocviční žiaci prekonávali prekážkovú dráhu. Bol to zaujímavý, zdravý i zábavný spôsob, ako do pohybu zapojiť všetkých. Urobili sme prvý krok k obmedzeniu faktorov, ktoré sú príčinou chronických ochorení.

 • Dejepisná exkurzia siedmakov

   

  15. 10. 2014 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie, v rámci ktorej si pozreli nápis na trenčianskej skale a navštívili Trenčiansky hrad.

   

 • Šarkaniáda

   

  V piatok 10.10.2014 vypustia žiaci 1. stupňa do vzduchu pestrých šarkanov.

   

 • Divadelné predstavenie

   

   V štvrtok 9.10.2014 si žiaci 6. ročníka pozrú v Divadle Jonáša Záborského divadelné predstavenie Snehová kráľovná.

   

 • 1. účelové cvičenie

   

  V stredu 8.10.2014 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili 1. účelového cvičenia.

   

 • Integrácia 2014

   

  Usilovnosť sa vypláca! Presvedčili sa o tom najlepší zberači v súťaži Milk-Agro, ktorí sa za odmenu zúčastnia 1.10.2014 koncertu Integrácia v Prešove.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
  Školská 459/12
 • riaditeľka: 051/4583236
  zástupkyňa: 051/4583241
  hospodárka: 051/4893751
  šk. jedáleň: 051/7495714

Fotogaléria