Navigácia

Partners

Štvrtok 3. 9. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na stránkach našej školy

 • Ponuka záujmových útvarov CVČ

   

        Ponuka krúžkov pre 1. stupeň v šk. roku 2015/2016

   

  Názov krúžku

  Mám záujem

  1.

  Futbalový k.

 • Začíname!!!

   

  Školský zvonec odzvonil  koniec prázdnin a naša škola opäť otvára školskú bránu všetkým svojim žiakom. Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. 9. 2015  o 900 hod.

  Tešíme sa na vás!

 • Slávnostné ukončenie školského roka

   

  Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 30. júna 2015 o 9:00 hod.

  Všetkým zamestnancom a žiakom prajeme príjemne strávené leto a prázdniny!

 • Športu zdar!

   

  V dňoch 23. - 24. 6. 2015 sa uskutočnili 7. školské olympijské hry žiakov 2. stupňa a detská miniolympiáda žiakov 1. stupňa a špeciálnych tried. Všetci žiaci si mohli zmerať sily v športových disciplínach (beh na 60, 800 a 1000 m, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, skok do diaľky, futbal mladších a starších žiakov, florbal a basketbal žiačok). Najlepší získali diplom a cennú medailu.Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Výlet ako odmena

   

  16. 6. 2015 sa uskutočnil výlet pre reprezentantov školy, ktorí boli počas školského roka úspešní v okresných a krajských kolách predmetových súťaží a olympiád. Žiaci 1. - 9. ročníka navštívili ZOO a Dinopark v Košiciach.

   

 • Výchovný koncert

   

  V piatok 5. 6. 2015 sa konal  výchovný koncert ZUŠ v Lipanoch, v ktorom sa nám predstavili žiaci hudobného, speváckeho i tanečného odboru.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
  Školská 459/12
 • riaditeľka: 051/4583236
  zástupkyňa: 051/4583241
  hospodárka: 051/4893751
  šk. jedáleň: 051/7495714

Fotogaléria