Navigácia

Partners

Utorok 13. 10. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na stránkach našej školy

 • Slovensko bez drog

   

  V stredu 7. októbra 2015 sa pre žiakov 5. - 9. ročníka uskutočnila prednáška Pravda o drogách zameraná na drogovú prevenciu a šírenie osvety o drogách a ich škodlivosti.

   

 • Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

   

  28. septembra sme si formou projektového vyučovania pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. Je to príležitosť zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť, podporiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky – znalosť viacerých jazykov zvyšuje šance nájsť si zamestnanie a pomáha podnikom rásť.

 • Poďakovanie

   

  Vážená pani riaditeľka, vážený  pán riaditeľ, milí žiaci, študenti!


    Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka 2015, ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Peňažné prostriedky budú použité na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých (výcvik čítania a písania braillovho písma, výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou, tréningové programy pre prácu so špeciálne upraveným počítačom, nákup modernejších kompenzačných pomôcok, kultúrno-spoločenské podujatia, a pod.)

 • Biela pastelka

   

  Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  Štrnásty ročník verejnej zbierky prebieha v dňoch 25. – 26. septembra 2015. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Zapojiť sa a pomôcť sme sa rozhodli aj my a vo štvrtok 24. 9. 2015 sa zbierka uskutočnila v priestoroch našej školy. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme!

 • Aktív rodičov

   

  V pondelok 28.9.2015 o 16:30 hod. sa uskutoční celoškolský aktív rodičov. V ten istý deň sa uskutočnia aj triedne aktívy rodičov (podľa pokynov triednych učiteľov).

   

 • Oznam pre rodičov

   

  Dňa 25.9.2015 (piatok) sa z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebudú podávať obedy v školskej jedálni. Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať riadne podľa rozvrhu hodín. V prevádzke bude aj ŠKD, rodičov prosíme, aby posilnili deťom desiatu, prípadne olovrant. MŠ bude mimo prevádzky.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
  Školská 459/12
 • riaditeľka: 051/4583236
  zástupkyňa: 051/4583241
  hospodárka: 051/4893751
  šk. jedáleň: 051/7495714

Fotogaléria